Drejtorsha Ekzekutive e AZHB-së ne takim me Drejtorin Ekzekutiv te AZHBR-së