MPŠRR stvara prilike za cirkulaciju našim poljoprivrednicima

Priština, 14. aprila 2020. - Na zahtev Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja i pune koordinacije radi stvaranja mogućnosti radova za poljoprivrednike, koji su sada na vrhuncu svog rada na terenu, primenjivaće se mere ublažavanja, samo i jedino za poljoprivrednike:


- Vreme cirkulacije za pojedinačne poljoprivrednike koji su opremljeni identifikovanim brojem farmi (NIF), samo za rad na svojim farmama, biće od 06:00 do 20:00.


- Poljoprivrednici opremljeni NIF-om biće slobodni da rade na svojim farmama i cirkulišu - prelaze iz opštine u opštinu, samo radi obavljanja neophodnih poljoprivrednih poslova, osim iz u žarištima širenja infekcije - zaraze. Da bi cirkulirali, poljoprivrednici u svako vreme moraju  imati sa sobom:


i. Sertifikat registracije   poljoprivrednika;


ii. Aneks-dodatak 1  sertifikata – zapis registrovanog poljoprivrednika;


iii. Ličnu kartu.


-  Zaposleni na farmi treba da se opreme sea “Potvrda o slobodnom kretanju” koju se popunjava od strane vlasnika farme naveden u sertifikat-podvrdu registracije poljoprivrednika. Potvrda za slobodno kretanje može se preuzeti na veb stranici  MPŠRR www.mbpzhr-ks.net i www.azhb-ks.net. Ovi zaposleni će biti slobodni da rade i kretati se od opštine do opštine samo da bi obavljali neophodne poljoprivredne poslove na farmi na kojoj su zaposleni, osim iz u žarištima širenja infekcije - zaraze. Da bi cirkulirali, zaposleni u svako vreme moraju  imati sa sobom:


i.    Kopiju  potvrde o slobodnom kretanju,  popunjavana i potpisana od strane vlasnika farme;


ii.    Kopiju  sertifikata  registracije  poljoprivrednika, poljoprivrednika koji ih je zaposlio;


iii. Aneks –dodatak 1 sertifikata - beleške registrovanog poljoprivrednika, poljoprivrednika koji ih je zaposlio;


iv.    Njihove  lične  karte;


-  Uključili smo NACE kodove-šifre za radne dozvole za sva preduzeća u lancu kultivisanja, sakupljanja, prerade, hrane itd.