Obaveštenje poljoprivrednicima korisnicima u merama 101 i 302 iz 2020. Godine

Obaveštavamo sve poljoprivrednike korisnici u Merama 101 i 302 da je MPŠRR zje učinila dopunu izmenu A/U -02/2020 za Mere i Kriterijume podrške  ruralnog razvoja za 2020/2021 godinu  sa A/U br. 08/2021 kojim se produžava rok za realizaciju projekata do 04.11.2021.

Svi korisnici Mera 101 i 302 moraju da završe investicije 04.11.2021. godine iu roku od 15 dana pripreme dokumentaciju i podnesu Zahtev za isplatu Regionalnim kancelarijama ARP-a.

Zadnji rok za podnošenje Zahteva za plaćanje za obe mere je 19.11.2021 do isteka rada. Podnošenje zahteva za isplatu nakon ovog datuma biće van određenog roka prema dopune  izmene A/U  02/2020 i takvi zahtević biti odbijeni.

Pogledajte A/U  08/2021 za dopunu  izmenu A/U  02/2020 od datuma 29.10.2021 u linkuhttps://azhb-ks.net/sr/drzavni-zakonodavstvo  web stranici APA-a.