OBAVEŠTENJE ZA FARMERE-POLJOPRIVREDNIKE

Priština, 07. jul 2022. – Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja, od danas otvara period za apliciranje-prijavu za sve poljoprivrednike na teritoriji Republike Kosovo.

 

Poljoprivrednici će imati priliku, u okviru Programa ruralnog razvoja 2022, da apliciraju za investicione projekte u merama kako sledi:


Mera 1  “Investicije u fizička sredstva u poljoprivrednim gazdinstvima, za sektor 1.1 Drvnih voća 1.1 a) Orasi i lešnici 1.2 Bobičasto voće-vlastela 1.3 Sektor povrća i plastenika 1.3 a) Sektor staklenika za sadnice 1.4 Skladišta za skladištenje voća i povrća 1.5 Proizvodnja mesa/uzgoj teladi 1.6 Proizvodnja mesa / uzgoj svinja-svinjogojstvo 1.7 Proizvodnja mleka/krava 1.8 Proizvodnja mleka / ovaca i koza 1.9 Sabirna mesta mleka 1.10 Proizvodnja grožđa


Mera 3  “Ulaganja u fizička sredstva u preradi i prometu poljoprivrednih proizvoda, sa sektorom 3.1 Prerada mleka 3.2 Prerada mesa 3.3 Prerada voća i povrća 3.4 Prerada vina 3.5 Sabirno mesto / magacin


Mera 7 “Diverzifikacija farmi-gazdinstava i razvoj poslovanja”  podmera 7.1 Sakupljanje i prerada nedrvnih šumskih proizvoda uključujući lekovito i aromatično bilje 7.2 Razvoj seoskog turizma i agroturizma 7.3 Prerada poljoprivrednih proizvoda u domaćinstvu 7.4 Proizvodnja meda 7.5 Nepoljoprivredne aktivnosti u ruralnim područjima 7.5a) Prerada ovčije vune 7.5b) Proizvodnja humusa 7.6 Uzgoj seoskih živina  7.7 Uzgoj ribe


Mjera 5: priprema sprovođenja lokalnih razvojnih strategija – pristup LEADER 

Investicije Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i razvoja kroz Program ruralnog razvoja 2022, dostižu vrednost od 26.331.798,00 (dvadeset šest miliona trista trideset jedna hiljada sedamsto devedeset osam evra).


U ovogodišnjem programu proširene su i investicione mogućnosti, što donosi mnoge novine u merama podrške različitim poljoprivrednim i ruralnim sektorima.

 

Rok za prijavu-apliciranje za najavljene mere 07. jula 2022. godine trajaće do 08. avgusta 2022. godine u 16.00 časova.


Apliciranje se vrši preko onlajn veb-modula na sajtu ARP-a www.azhb-ks.net, na kome se nalazi link “ Aplikimi online për PZHR - Onlajn prijava za PRR“ a link je: https://azhb-aplikimet.ks-gov.net . ‘’ koji  šalje do modula za online aplikaciju.


Projekat se registruje  u veb - modulu i sva potrebna dokumenta za prijavu moraju biti postavljena u PDF format


Tokom perioda apliciranja, poljoprivrednici i agrobiznisi za sve informacije u vezi sa procedurama prijavljivanja, kriterijumima podobnosti, kriterijumima evaluacije, oblastima ulaganja mogu se detaljno informisati na sajtu ministarstva xxx.mbpzhr-ks.net, kao i na veb stranici Agencija za razvoj poljoprivrede xxx.azhb-ks.net.


Takođe za bilo kakve nejasnoće tokom čitavog perioda prijave, poljoprivrednici takođe mogu postavljati pitanja na e-mail adresu- infoaplikimet.azhb@rks-gov.net