Përmes bashkëpunimit me Qeverinë Gjermane / Organizatës GIZ dhe Odës Sllovene për biznes, MBPZHR / AZHB ka organizuar pjesëmarrjen e bizneseve të Kosovës për herë të parë në Panairin "Agra" në Gornja Radgona në Slloveni.