Përmes bashkëpunimit me Qeverinë Gjermane / Organizatës GIZ dhe Odës Sllovene për biznes, MBPZHR / AZHB ka organizuar pjesëmarrjen e bizneseve të Kosovës për herë të parë në Panairin

Përmes bashkëpunimit me Qeverinë Gjermane / Organizatës GIZ dhe Odës Sllovene për biznes, MBPZHR / AZHB ka organizuar pjesëmarrjen e bizneseve të Kosovës për herë të parë në Panairin "Agra" në Gornja Radgona në Slloveni.
Qëllimi i pjesëmarrjes është thellimi i bashkëpunimit dhe krijimi i kontakteve të reja me agrobiznese të vendeve të rajonit.

Ministria e Bujqësisë / Agjencia për Zhvillimin e Bujqësisë përfaqsohet nga Kryeshefja e kësaj Agjencie, znj. Venera Çerkini.