NJOFTIM PËR FERMERËPrishtinë, 12 prill 2024 – Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural, zgjatë periudhën për aplikim për Pagesa Direkte (subvencione ) për programin e vitit 2024. Përmes këtij programi do të përkrahen fermerët në gjithë territorin e Kosovës.
NjoftimAgjencia për Zhvillimin e Bujqësisë (AZHB) e Ministrisë së Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural (MBPZHR) e ka përfunduar vlerësimin preliminar për projektet që kanë aplikuar në skemën e granteve për nënmasën e pemëve manore. Në webfaqen e MBPZHR-së dhe atë të AZHB-së me datë 07.02.2024 është publikuar lista...
Ka përfunduar Kontrolli në Teren i Aplikantëve për Pagesa Direkte Departamenti i Kontrollit në Teren, pranë Agjencisë së Zhvillimit të Bujqësisë/MBPZHR, ka përfunduar Kontrollin e sivjemë, me ç’rast ka konstatuar se janë arritur normat optimale të kontrollit të parapara me mostrën e kontrollit, duke zbatuar kriteret e parapara me Programin për Pagesa direkte 2023, UA-01/2023 dhe Rregullore tjera të parapara për...