Shpallje

Shpallja Publike - Për pranimin e aplikimeve për një (1) ekspert i jashtëm për anëtarë të Komisionit të Pranimit për kategorinë e lartë drejtueseKonkurs - Drejtor ekzekutivNjoftim për shpalljen e kandidatëve fitues për proceduren - Zyrtar i lartë i pagesave direkteNjoftim - Lista e kanditatëve të cilët e kanë kaluar testin me shkrim për proceduren - Zyrtar i lartë i pagesave direkteNjoftim për shpalljen e kandidatëve fitues për proceduren - Zyrtar i Autorizimit të PagesaveNjoftim për shpalljen e kandidatëve fitues për proceduren - Inspektor i tokës BujqësoreNjoftim për anulimin e procedurës - Zyrtar për arkiv 2Njoftim - Lista e kanditatëve të cilët e kanë kaluar testin me shkrim për proceduren - Zyrtar i autorizimit te pagesaveNjoftim - Lista e kanditatëve të cilët e kanë kaluar testin me shkrim për proceduren - Inspektor i tokës BujqësoreLista e verifikimit paraprak - Zyrtar i lartë i pagesave direkteLista e verifikimit paraprak - Zyrtar i autorizimit të pagesaveLista e verifikimit paraprak - Inspektor i Tokës BujqësoreKonkurs - Zyrtar i autorizimit te pagesaveKonkurs - Inspektor i Tokës BujqësoreKonkurs - Zyrtar i lartë i pagesave direkteListen e kandidatëve të cilët nuk e kanë kaluar testin - Pozita Zyrtar për Arkiv2Njoftim për shpalljen e kandidatëve fitues - Pozita Zyrtar për Arkiv2Lista e kandidatëve të cilët nuk e kanë kaluar testin me shkrim - Zyrtar i lartë i miratimit të projekteveLista e kandidatëve të cilët nuk e kanë kaluar testin me shkrim - Zyrtar i autorizimit të pagesaveNjoftim për shpalljen e kandidatëve fitues - Poziten zyrtar i lartë i miratimit të projekteveNjoftim për shpalljen e kandidatëve fitues - Pozita Zyrtar i autorizimit të pagesaveNjoftim - Lista e kandidatëve që kanë kaluar testin me shkrim për Procedurën - Zyrtar i larte për miratimin e projekteveNjoftim për listën e kandidatëve që kanë kaluar testin me shkrim për Procedurën - Zyrtar i autorizimit të pagesaveNjoftim për Anulimin e procedurës - Zyrtar për InformimNjoftim për anulimin e procedurës - Asistent AdministrativNjoftim - Për pozitën - Zyrtar i lartë për miratimin e projekteveKonkurs - Asistent AdministrativKonkurs - Zyrtar për InformimKonkurs - Zyrtar për Arkiv 2