Drejtorati për Teknologji Informative dhe Regjistra


ISMAJL KASTRATI 

Numri kontaktues:
+381 (0) 38 211 126

Centrix:
038 200 38 615