Drejtorati për Administrat të Përgjithshme


 

Muhamet Gubetini

Numri kontaktues:


Centrix:
038 200 38 895