Drejtorati për Autorizimin e Pagesave

Agim Nuha

Numri kontaktues:
+381 (0) 38 211 122

Centrix:
038 200 38 440