Kontakti

Agjencia për Zhvillimimin e Bujqësisë

Adresa:
Rr. Migjeni
10000 Prishtinë, Kosovë
 

Për informata të pergjithëshme

Nr. Kontaktues:
+381(0)38- 200-38839


Për informata për Grante

Nr. Kontaktues:
+381(0)38 211 967


Për informata për Subvencione

Nr. Kontaktues:
+381(0)38 211 837ZYRTARI PËR SINJALIZIM

MUHAMET GUBETINI

Nr. Kontaktues:

038-200-38895 

Email adresa: 

muhamet.gubetini@rks-gov.net 

 

ZYRTARI PËR QASJE NË DOKUMENTE PUBLIKE

ARDITA LATIFI

Nr. Kontaktues:

+381(0)38- 200-38839

Email adresa: 

ardita.latifi@rks-gov.net

 

ZYRTARJA PËR MBROJTJEN E TE DHËNAVE PERSONALE

BESARTA MJEKU-MALOKU

038-211-837

038-200-38442

Email adresa: 

besarta.mjeku@rks-gov.net  Kliko këtu për të shfaqur Adresen e Zyrës Regjionale Mitrovicë

Kliko këtu për të shfaqur Adresen e Zyrës Regjionale Pejë

Kliko këtu për të shfaqur Adresen e Zyrës Regjionale Gjakovë

Kliko këtu për të shfaqur Adresen e Zyrës Regjionale Prizren

Kliko këtu për të shfaqur Adresen e Zyrës Regjionale Ferizaj

Kliko këtu për të shfaqur Adresen e Zyrës Regjionale Gjilan