Shpallje

Njoftim për anulim të konkursitKonkurs -Zyrtar për autorizimin e pagesave - MSHVNjoftim për zyrtar PZHRNjoftim për zyrtar DANjoftim për RekrutimNjoftim për Rekrutim -Inspektor TeknikKonkursi - Inspektor Teknik (1 zyrtar me shërbime te veçanta)Konkurs - Zyrtar i lartë për Autorizimin e PagesaveKonkurs - Zyrtar i lartë për Menaxhimin e ProjekteveKonkurs - Inspektor i kontrolleve teknikeNjoftim për anulim të konkursitKonkurs - Inspektor TeknikNjoftim për poziten Zyrtar për pranimin e dokumentave - MSHVNjoftim për poziten Inspektor Teknik - MSHVKonkurs - Inspektor TeknikKonkurs - Zyrtar për pranimin e dokumenteveNjoftim për RekrutimKonkurs - Marrëveshje për Shërbime të Veçanta Njoftim për rekrutim - Drejtor i Drejtorisë për Autorizimin e PagesaveNjoftim për rekrutim - Drejtor i Drejtorisë për Miratimin e Projekteve të Zhvillimit RuralNjoftim për rekrutim - Drejtor i Drejtorisë të KontrollitKonkurs i Brendshëm - Drejtor i Drejtorisë për Miratimin e Projekteve të Zhvillimit RuralKonkurs i Brendshëm - Drejtor i Drejtorisë së KontrollitKonkurs i Brendshëm - Drejtor i Drejtorisë për Autorizimin e Pagesave Njoftim për rekrutim - Zyrtarë për LogjistikëKonkurs - Marëveshje për shërbime të veçanta ZP-PrishtinëNjoftim për anulim të konkursit - Drejtor i Drejtorisë për Miratimin e ProjekteveNjoftim për rekrutim - Auditor i BrendshëmNjoftim për anulim të konkursit - Drejtor i Drejtorisë së KontrollitNjoftim për anulim të konkursit - Drejtor i Drejtorisë për Autorizimin e PagesaveNjoftim për rekrutim - Zyrtarë për LogjistikëNjoftim për rekrutim - Zyrtarë për Zotimin e Mjeteve BuxhetoreNjoftim për rekrutim