Shpallje

Njoftim për anulim të konkursit - Inspektor i tokës bujqësoreKonkurs - Zyrtarë për Zotimin e Mjeteve BuxhetoreKonkurs - Zyrtarë për Logjistike 4Konkurs - Auditor i BrendshëmNjoftim për rekrutim - Drejtor i Drejtorisë për Autorizimin e PagesaveKonkurs i Brendshëm - Drejtor i Drejtorisë për Teknologji InformativeKonkurs i Brendshëm - Drejtor i Drejtorisë për Pagesa DirekteKonkurs i Brendshëm - Drejtor i Drejtorisë për AdministratëKonkurs i Brendshëm - Drejtor i Drejtorisë për Miratimin e Projekteve të Zhvillimit RuralKonkurs i Brendshëm - Drejtor i Drejtorisë së KontrollitNjoftim për rekrutim - Udhëheqës i Auditimit të BrendshëmNjoftim për anulim të konkursit - Auditor i Brendshëm Konkurs i Brendshëm - Drejtor i Drejtorisë për Autorizimin e Pagesave Njoftim për rekrutim - Drejtor i Drejtorisë për Buxhet dhe FinancaNjoftim për anulim të konkursit - Zyrtarë për Zotimin e Mjeteve BuxhetoreKonkurs - Udhëheqës i Auditimit të Brendshëm Konkurs - Inspektor i tokës bujqësoreKërkesa për punësimNjoftim për anulim të konkursit - Udhëheqës i Auditimit të BrendshëmNjoftim për anulim të konkursit - Drejtor i Drejtorisë për Autorizimin e PagesaveKonkurs -Drejtor i Drejtorisë për Buxhet dhe FinancaNjoftim për rekrutim Njoftim për rekrutim - Drejtor i Drejtorisë për Autorizimin e PagesaveRishpallje e Konkursit - Zyrtarë i Lartë i ProkurimitRishpallje e Konkursit - Udhëheqës i Auditimit të BrendshëmRishpallje e Konkursit - Auditor i BrendshëmRishpallje e Konkursit - Drejtor i Drejtorisë për Buxhet dhe FinancaRishpallje e Konkursit të Brenshëm - Drejtor i Drejtorisë për Autorizimin e PagesaveNjoftim për rekrutimNjoftim për anulim të konkursitNjoftim për anulim të konkursitKonkurs i Brendshëm - Drejtor i Drejtorisë për Autorizimin e Pagesave Konkurs i Brendshëm - Drejtor i Drejtorisë për Buxhet dhe Financa Konkurs i Brendshëm - Shef i Sektorit të Auditimit të BrendshëmKonkurs - Zyrtarë i Lartë i ProkurimitKonkurs - Zyrtarë i Lartë i PërsonelitKonkurs - Zyrtarë i Lartë i Autorizimit të PagesaveKonkurs - Zyrtarë ÇertifikuesKonkurs - Zyrtarë për Zotimin e Mjeteve BuxhetoreKonkurs - Zyrtarë i ShpenzimeveKonkurs - Auditor i Brendshëm