MBPZhR-ja do të vazhdojë mbështetjen e vreshtarëve dhe verëtarëvePrishtinë, 22 janar 2016 - Ministria e Bujqësisë do të vazhdojë mbështetjen e sektorit të bujqësisë përmes granteve investive dhe pagesave direkte, me qëllim të zhvillimit të mëtejmë të sektorit të bujqësisë. Përmes investimeve, kjo ministri synon që të krijoj kushte më të favorshme për prodhimin dhe përpunimin e...
Publikohen vlerësimet preliminare për grante për serra, pemë manore dhe rrushËshtë mbyllur sot vlerësimi preliminar edhe për një pjesë tjetër të projekteve që kanë aplikuar në skemën e granteve për zhvillim rural të Ministrisë së Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural. Vlerësimi është bërë nga Agjencia për Zhvillimin e Bujqësisë (AZHB), si institucion përgjegjës për...