NjoftimPrishtinë, 16 mars 2020- Agjencia për Zhvillimin e Bujqësisë me qëllim të parandalimit të infeksionit Corona Virus COVID-19 dhe shmangies së kontaktit fizik të fermerëve me zyrtarët e AZHB-së, njofton se gjatë kësaj periudhe të gjithë fermerët për Kërkesa/Ankesa mund të drejtohen përmes e-mail adresës: arkiva.azhb@rks-gov.net.
AZHB nisë Ex-post kontrollën e radhës Agjencia për Zhvillimin e Bujqësisë, respektivisht Drejtoria e Kontrollit përmes një njoftimi bënë të ditur se ka filluar procesin e kontrollit Ex-post për përfituesit e granteve të vitit 2017-të. Sipas drejtorit të Drejtorisë së Kontrollit në AZHB, z. Florim Shabani ky proces monitorohet nga Ekipi Qendrorë në Drejtorinë e Kontrollit dhe në teren...
Realizohen pagesat e subvencioneve për Sipërfaqe dhe BlegtoriPrishtinë, 26 dhjejtor 2019 - Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural, respektivisht Agjencia për Zhvillimin e Bujqësisë, përmes një njoftimi ka bërë të ditur se janë realizuar pagesat për fermerët përfitues për Pagesa Direkte (subvencione) për Sipërfaqe dhe Blegtori. Zyrtarë nga Divizioni i Financave bëjnë të ditur se...