REALIZOHEN PAGESAT E LISTËS SË KTHIMEVE PËR BLEGTORI DHE SIPËRFAQEPrishtinë, 25 mars 2020 - Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural, respektivisht Agjencia për Zhvillimin e Bujqësisë, përmes një njoftimi ka bërë të ditur se janë realizuar pagesat gjegjësisht (Lista e Kthimeve) për fermerët përfitues për Blegtori dhe Sipërfaqe. Sipas zyrtarëve nga Divizioni i Financave në MBPZHR, nga Thesari...
REALIZOHEN PAGESAT PËR SUBVENCIONE PËR BLEGTORI TË LISTËS SË V-tëPrishtinë, 23 mars 2020 - Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural, respektivisht Agjencia për Zhvillimin e Bujqësisë, përmes një njoftimi ka bërë të ditur se janë realizuar pagesat për fermerët përfitues për Pagesa Direkte (subvencione) për Blegtori.
NjoftimPrishtinë, 16 mars 2020- Agjencia për Zhvillimin e Bujqësisë me qëllim të parandalimit të infeksionit Corona Virus COVID-19 dhe shmangies së kontaktit fizik të fermerëve me zyrtarët e AZHB-së, njofton se gjatë kësaj periudhe të gjithë fermerët për Kërkesa/Ankesa mund të drejtohen përmes e-mail adresës: arkiva.azhb@rks-gov.net.