Njoftim për fermeru njoftojmë se email adresa zyrtare ku munden t’i lajmëroni ndryshimet në fermë pas aplikimit dhe para kontrollit në terren është kjo: ndryshimeneferme.azhb@rks-gov.net
Njoftim për Fermerët përfitues në Masën 101 dhe 302 të vitit 2020Njoftohën të gjithë Fermerët përfitues në Masën 101 dhe 302 se MBPZHR ka bërë plotësim ndryshimin e U/A- 02/2020 për Masat dhe Kriteret e Përkrahjes për Zhvillim Rural për vitin 2020/2021 me U/A nr. 08/2021 me të cilin zgjatet afati për implementimin e projekteve është deri më 04.11.2021.
Njoftim për fermer për thirrjën e dytë për PZHR 2020-2021Të nderuar fermerë, Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural, - Agjencia për Zhvillimin e Bujqësisë sot ka hapur periudhën për aplikim për disa masa mbështetëse në kuadër të Programit për Bujqësi dhe Zhvillim Rural 2020-2021 ku kjo përkrahje përmes projekteve investive do të jetë për fermerët në gjithë...
Publikohen listat e raporteve të përzgjedhjes të PZHR-së 2020-21Prishtinë, 29 dhjetor 2020 – Agjencia për Zhvillimin e Bujqësisë (AZHB) ka përfunduar vlerësimin preliminar dhe tani janë bërë të ditur edhe raportet e përzgjedhjes për projektet që kanë aplikuar në skemën e granteve për zhvillim rural të Ministrisë së Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural për vitin 2020-2021....