Publikohen listat e raporteve të përzgjedhjes të PZHR-së 2022Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural -Agjencia për Zhvillimin e Bujqësisë (AZHB) ka përfunduar vlerësimin preliminar dhe tani janë bërë të ditur edhe raportet e përzgjedhjes për projektet që kanë aplikuar në skemën e granteve për Zhvillim Rural të Ministrisë së Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural...
NJOFTIM PËR FERMERËTPrishtinë, 7 korrik 2022 – Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural, që nga sot ka hapur periudhën për aplikim për disa masa mbështetëse në kuadër të Programit për Bujqësi dhe Zhvillim Rural për vitin 2022, ku investimet përmes këtij programi kapin vlerën prej 26 milionë euro. Përmes këtij programi do të...
Njoftim për fermeru njoftojmë se email adresa zyrtare ku munden t’i lajmëroni ndryshimet në fermë pas aplikimit dhe para kontrollit në terren është kjo: ndryshimeneferme.azhb@rks-gov.net
Njoftim për Fermerët përfitues në Masën 101 dhe 302 të vitit 2020Njoftohën të gjithë Fermerët përfitues në Masën 101 dhe 302 se MBPZHR ka bërë plotësim ndryshimin e U/A- 02/2020 për Masat dhe Kriteret e Përkrahjes për Zhvillim Rural për vitin 2020/2021 me U/A nr. 08/2021 me të cilin zgjatet afati për implementimin e projekteve është deri më 04.11.2021.