Publikohen listat e raporteve të përzgjedhjes të PZHR-sëPrishtinë, 06 nëntor 2020 – Agjencia për Zhvillimin e Bujqësisë (AZHB) ka përfunduar vlerësimin preliminar dhe tani janë bërë të ditur edhe raportet e përzgjedhjes për një pjesë të projekteve që kanë aplikuar në skemën e granteve për zhvillim rural të Ministrisë së Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural...
Publikohen listat e raporteve të përzgjedhjes të PZHR-sëPrishtinë, 23 tetor 2020 – Agjencia për Zhvillimin e Bujqësisë (AZHB) ka përfunduar vlerësimin preliminar dhe tani janë bërë të ditur edhe raportet e përzgjedhjes për një pjesë të projekteve që kanë aplikuar në skemën e granteve për zhvillim rural të Ministrisë së Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural...
NJOFTIM PËR FERMERËT APLIKANTË PËR PAGESA DIREKTE Prishtinë, 25 gusht 2020 - Drejtoria e Kontrollit e Agjencisë për Zhvillimin e Bujqësisë në Ministrinë e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural, njofton të gjithë fermerët për Pagesa Direkte që çdo ndryshim të gjendjes së masave aplikuese në masat – kulturat e aplikuara për subvencionim në MBPZHR – AZHB, të njoftoni me...
NjoftimPrishtinë, 20. Korrik 2020 – Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural, që nga sot ka hapur periudhën për aplikim për disa masa mbështetëse në kuadër të Programit për Bujqësi dhe Zhvillim Rural 2020-2021 ku kjo përkrahje përmes projekteve investive do të jetë për fermerët në gjithë territorin e Republikës...